Hjärt- lungräddning

Hjärt- lungräddning, HLR utförs med hjälp av bröstkompressioner och inblåsningar. Bröstkompressioner sker genom att ena handloven placeras mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, den andra handen placeras rakt ovanför. Tryck sedan ned bröstkorgen minst 5 cm, men inte mer än 6 cm. Håll en takt av 100-120 tryck/min, tryck ca 30 gånger.

För att ge inblåsningar öppna upp luftvägarna på personen du ska ge hjärt och lungräddning på. Håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med den andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör ca 2 inblåsningar.

Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att personen andas med normala andetag.

Det som sker vid hjärtstopp är att hjärtat inte längre pumpar ut blod till kroppen. Med hjälp av HLR kan blodet pumpas ut manuellt istället. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.