Kategoriarkiv: Tänder

Tandproteser utvecklade för alla typer av behov

En tandprotes ska inte bara fylla sin funktion i många år – den ska dessutom bli en framstående del av patienten och ge denne ett självsäkert leende. Det har vi tagit fasta på då vi tagit fram vårt breda sortiment av tandproteser. De ska kunna kombineras för kompletta och mångsidiga lösningar med tanke patientens behov och önskemål.

Olika lösningar

Alla patienter är olika och har individuella behov av protetiska restaurationer. För att kunna tillmötesgå detta erbjuder vi tandproteser i olika färger, former och material. Våra bästa och populäraste modeller, Vivodent, består av DCL-akryl med urval av A-D-, PE- eller blekfärger. Vi har även utmärkta modeller av ett alternativ i lägre prissegment.

Fördelar med DCL-akryl

DCL-akrylen är kraftigt korsbunden (Double Cross Linked) vilket resulterar i högre tryckfasthållhet men ändå samma flexibilitet som konventionellt PMMA samtidigt som färgens intesitet, glans och translucens ligger väldigt nära den naturliga tandens egenskaper. Proteserna finns som:

  • Kombinationsproteser
  • Helproteser
  • Implantat-understödda helproteser
  • Delproteser

Andra fördelar är en innovativ design på gjutformarna.