Aktiv vardag

Välkommen till en aktiv vardag,

Vi vet numera att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan. Flera olika sjukdomar kan uppkomma av för lite fysisk aktivitet och flera kan motverkas genom en tillräckligt aktiv vardag.

En tillräckligt aktiv vardag uppnår vi genom att vara måttligt aktiva cirka 30-60 minuter om dagen. Här räknas vardagsaktiviteter som promenader till arbetet, städning eller till exempel trädgårdsarbete.

De senaste rönen säger också att stilla sittande under en längre tid är skadligt för vår hälsa. Helst ska vi inte sitta stilla mer än 30 minuter. Det räcker alltså inte med att vara fysiskt aktiv 30-60 minuter om dagen vi behöver även undvika att vara stilla sittande under dagarna också.